Zygaena (Zygaena) ephialtes retyesati Holik, 1948
Distribution