Zygaena (Zygaena) ephialtes podolica Holik, 1932
Distribution