Zygaena (Zygaena) ephialtes istoki Silbernagel, 1944
Distribution