Zygaena (Zygaena) dorycnii kertshensis (Obraztsov, 1935)
Distribution