Zygaena (Mesembrynus) cynarae jadovnika Rauch, 1977
Distribution