Xestia (Anomogyna) alpicola iveni (Hüber, 1870)
Distribution