Eugnosta lathoniana (Hübner, 1800)
21 - 27 mm
Zvinúvač veľkoškvrnný
Distribution