Slovakia, Košický kraj, Krasnohorske Podhradie
N
E
UTM