Poland, Zachodniopomorskie, Szczecin-Głębokie
N
E
UTM