Poland, Zachodniopomorskie, Szczecin-Klęskowo
N
E
UTM