Slovakia, Košický kraj, Krasnohorska Dlha Luka
N
E
UTM