Poland, Świętokrzyskie, Wola Zagojska Dolna
N
E
UTM