Slovakia, Nitriansky kraj, Sturovo-Modry vrch
N
E
UTM