Slovakia, Nitriansky kraj, Štúrovo-Modrý vrch
N
E
UTM