Poland, Zachodniopomorskie, Szczecin-Kijewo
N
E
UTM