Poland, Małopolskie, Baligówka ad Piekielnik
N
E
UTM