Slovakia, Banskobystrický kraj, Vyšné Valice
N
E
UTM