Olethreutinae
I          Ancylis diminutana
I          Ancylis selenana
I          Ancylis tineana
I          Ancylis uncella
I          Ancylis unguicella
           Apotomis capreana
I          Apotomis infida
I          Bactra (Bactra) furfurana
I          Celypha cespitana
I          Crocidosema plebejana
I          Cydia coniferana
I   C      Cydia nigricana
I   C      Cydia pomonella
I          Dichrorampha acuminatana
I          Dichrorampha sedatana
I          Dichrorampha vancouverana
I P C      Enarmonia formosana
           Endothenia hebesana
I          Endothenia quadrimaculana
I          Epinotia abbreviana
           Epinotia cinereana
I          Epinotia cruciana
I P        Epinotia nanana
I          Epinotia nisella
I          Epinotia solandriana
I          Epinotia subocellana
I          Epinotia trigonella
I          Grapholita (Aspila) molesta
           Grapholita (Grapholita) delineana
I          Gypsonoma aceriana
I P C      Hedya nubiferana
I   C      Hedya salicella
I          Lobesia (Lobesia) botrana
I          Notocelia cynosbatella
I          Notocelia rosaecolana
I   C      Orthotaenia undulana
I          Pristerognatha fuligana
I   C      Rhopobota naevana
I P C      Rhyacionia buoliana
I P C      Spilonota ocellana
           Tia enervana
Tortricinae
           Acleris arcticana
I          Acleris comariana
           Acleris effractana
I   C      Acleris forsskaleana
I          Acleris hastiana
I          Acleris holmiana
           Acleris implexana
I          Acleris laterana
I          Acleris lipsiana
I          Acleris logiana
I          Acleris maccana
I          Acleris notana
I          Acleris rhombana
           Acleris scabrana
I          Acleris variegana
I          Aethes deutschiana
           Aethes rutilana
I          Aethes smeathmanniana
I          Agapeta zoegana
I P C      Archips podana
I P C E    Archips rosana
I P C      Archips xylosteana
I          Cacoecimorpha pronubana
           Choristoneura albaniana
I          Clepsis consimilana
           Clepsis moeschleriana
           Clepsis peritana
I P C      Clepsis spectrana
I          Cnephasia (Cnephasia) longana
I          Cnephasia (Cnephasia) stephensiana
I          Ditula angustiorana
I   C E    Epiphyas postvittana
I          Eulia ministrana
I P C      Pandemis cerasana
I   C      Pandemis heparana
           Platynota rostrana
           Rolandylis maiana
           Sparganothis praecana
           Sparganothis rubicundana
I          Thyraylia nana
I IImago
P PPupa
C CCaterpillar
E EEgg
H HHabitat