Zdjęcia do identyfikacji (Nowe)
Galeria zawiera zdjęcia niezidentyfikowane lub takie, co do których są wątpliwości w kwestii poprawności oznaczenia.

Jeżeli dysponujesz pewną wiedzą entomologiczną możesz pomóc w identyfikacji - do czego bardzo zachęcam.

Zdjęcia, które nie zostaną zidentyfikowane w ciągu roku zostaną usunięte z serwera jako nieidentyfikowalne.
Rhopalocera
Filtr