Zdjęcia do identyfikacji (Nowe)
Galeria zawiera zdjęcia niezidentyfikowane lub takie, co do których są wątpliwości w kwestii poprawności oznaczenia.

Jeżeli dysponujesz pewną wiedzą entomologiczną możesz pomóc w identyfikacji - do czego bardzo zachęcam.

Zdjęcia, które nie zostaną zidentyfikowane w ciągu roku zostaną usunięte z serwera jako nieidentyfikowalne.
Heterocera
Microlepidoptera
Adeloidea
Adelidae
Prodoxidae
Gelechioidea
Coleophoridae
Elachistidae
Gelechiidae
Scythrididae
Geometroidea
Geometridae
Lasiocampoidea
Lasiocampidae
Noctuoidea
Erebidae
Noctuidae
Nolidae
Pterophoroidea
Pterophoridae
Pyraloidea
Crambidae
Tortricoidea
Tortricidae
Yponomeutoidea
Yponomeutidae
Zygaenoidea
Zygaenidae
Rhopalocera
Papilionoidea
Hesperiidae
Lycaenidae
Nymphalidae
Pieridae
Filtr