Zdjęcia do identyfikacji (Nowe)
Galeria zawiera zdjęcia niezidentyfikowane lub takie, co do których są wątpliwości w kwestii poprawności oznaczenia.

Jeżeli dysponujesz pewną wiedzą entomologiczną możesz pomóc w identyfikacji - do czego bardzo zachęcam.

Zdjęcia, które nie zostaną zidentyfikowane w ciągu roku zostaną usunięte z serwera jako nieidentyfikowalne.
Heterocera
Microlepidoptera1
Adeloidea
Adelidae3
Gelechioidea
Coleophoridae2
Elachistidae6
Gelechiidae7
Scythrididae3
Geometroidea
Geometridae17
Lasiocampoidea
Lasiocampidae1
Noctuoidea
Erebidae5
Noctuidae10
Nolidae1
Pterophoroidea
Pterophoridae3
Pyraloidea
Crambidae4
Pyralidae1
Tortricoidea
Tortricidae16
Yponomeutoidea
Yponomeutidae1
Zygaenoidea
Zygaenidae5
Rhopalocera
Papilionoidea
Hesperiidae2
Lycaenidae6
Nymphalidae9
Filtr